O nas
Oferta
Usługi
Informacje o RFID

RFID (ang. radio frequency identification) - system kontroli przepływu towarów w oparciu o zdalny, realizowany poprzez fale radiowe, odczyt i zapis danych z wykorzystaniem specjalnych układów elektronicznych (zwanych: transponderami lub tagami) przytwierdzonych do nadzorowanych przedmiotów.

W podstawowej konfiguracji system składa się z: czytnika zawierającego nadajnik wielkiej częstotliwości i dekoder; anteny; transponderów zwanych znacznikami lub tagami, które mogą być aktywne - wyposażone we własne źródło zasilania - lub pasywne (te mogą mieć rozmiary od 0.4 mm × 0.4 mm, co czyni je praktycznie niewidocznymi). Znaczniki mogą mieć różnorodną postać - nalepki, żetonu, nitu, wałka itp.

Działanie systemu jest następujące - czytnik za pomocą nadajnika wytwarza zmienne pole elektromagnetyczne wokół anteny i dekoduje odpowiedzi znaczników. Znaczniki pasywne zasilane są za pomocą tego pola - po zgromadzeniu przez kondensator zawarty w strukturze znacznika wystarczającej ilości energii wysyłana jest odpowiedź.

Najdłużej wykorzystywana jest częstotliwość 125 kHz, pozwalająca na odczyt z odległości nie większej niż 0.5 m, ale bardziej skomplikowane systemy, umożliwiające np. zapis i odczyt informacji, pracują przy częstotliwości 13.56 MHz i zapewniają zasięg od metra do kilku metrów. Inne stosowane częstotliwości pracy - 868 do 956 MHz, 2.4 GHz, 5.8 GHz - zapewniają zasięg do kilku, a nawet kilkudziesięciu metrów.

 


 
O nas
Oferta
Usługi
Informacje o RFID