O nas
Usługi
Informacje o RFID
Produkcja urządzeń RFID
Produkcja etykiet RFID
Integracja łańcucha dostaw
System magazynowy SOLIT

Zastosowanie rozwiązań RFID na magazynie i hali produkcyjnej pozwala na niemal całkowitą eliminację dokumentów papierowych. 

Zarówno poszczególne lokalizacje na magazynie (półki), jak i produkty mogą być oznaczone etykietą RFID i dodatkowo kodami kreskowymi, jeśli  jest to wymagane przez klienta.  Wbudowany w etykietę tag RFID posiada unikalny number, który pozwala na pełną identyfikację produktu z dokładnością do daty produkcji lub serii.
System automatyzuje przyjmowanie towaru do magazynu, wydawanie, przeprowadzanie inwentaryzacji i inne operacje magazynowe.
Zastosowanie rozwiązań RFID na magazynie oprócz eliminacji błędów ludzkich rejestracji operacji magazynowych, pozwala znacznie zwiększyć wydajność wydawania i przyjmowania towarów bez konieczności zatrudniania dodatkowych pracowników.

Obszary zastosowań systemu obsługi magazynu SOLIT RFID:
 • Przyjęcie towaru - w przypadku gdy dostawca znakuje towar etykietą RFID, dostawa towaru odbywa się w pełni automatycznie; poprzez przejazd przez bramę RFID, system łączy dostarczany towar automatycznie z zamówieniem elimnując jakiekolwiek pomyłki magazyniera; w przypadku potrzeby ważenia towaru w czasie dostawy, dostarczamy pełną integrację z wagą i automatyczny wydruk etykiet RFID z zapisaniem wagi towaru.
 • Wydanie towaru do klienta
 • Wydanie półwyrobu lub materiału na produkcję
 • Przesunięcia magazynowe
 • Drukowanie etykiet RFID i kodów kreskowych, oznaczanie opakowań zbiorczych, oznaczanie sektorów, regałów i półek, inwentaryzacja RFID
Cechy techniczne systemu:
 • Integracja i współpraca z:
  • czytnikami kodów kreskowych,
  • urządzeniami mobilnymi
  • drukarkami kodów kreskowych mobilnymi jak i stacjonarnymi
  • transporterami rolkowymi i automatami karuzelowymi
 • Możliwość pełnej integracji z systemem ERP lub z dowolnym systemem informatycznym klienta poprzez dedykowane interfejsy
Korzyści:
 • Przyspieszenie procesów zachodzących na magazynie
 • Zmniejszenie kosztów związanych z emisją dokumentów papierowych
 • Wysoki stopień eliminacji błędów dzięki jednoznacznej identyfikacji produktów jak i lokalizacji za pomocą kodów kreskowych
 • Znaczne wyeliminowanie tzw. błędów ludzkich
 • Podniesienie jakości serwisu oferowanego przez dystrybutora
 • Ścisły nadzór nad pracą operatorów

 
O nas
Oferta
Usługi
Informacje o RFID